Suvremeni financijski instrumenti, prof.dr.sc Stipan Penavin

 
Pretraživanje
O kolegiju
Ispis teksta

Suvremeni financijski instrumenti

 

prof.dr.sc Stipan Penavin

penavin@efos.hr

4 ECTS

20 sati

 

 

 

 

Suvremeni financijski instrumenti
Ispis teksta

 

 

 

U okviru kolegija studenti upoznaju obilježja pojedinih financijskih instrumenta, što će im omogućiti primjenu stečenog znanja na konkretnim problemima financiranja poslovnog pothvata. U okviru kolegija razrađivat će se financijski instrumenti u sljedećim skupinama: dužnički, vlasnički. hipotekarni i derivativni. U svakoj navedenoj skupini obradit će se pojedinačni financijski instrumenti koji po svojim obilježjima pripadaju toj skupini. Osobito će biti naglasak stavljen na osnovna obilježja svakog instrumenta, njegovo ekonomsko značenje i pravni aspekt.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ispis teksta
MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: